پپتید نخود فرنگی

تولید - محصول

  • Pea Peptide

    پپتید نخود فرنگی

    پپتید نخود یک پپتید کوچک مولکول فعال است و با هضم آنزیم کمپلکس زیستی از پروتئین نخود استخراج می شود. پپتید نخود حاوی هشت نوع اسید آمینه است که برای انسان مفید است. محصولات نخود می تواند درخواست تغذیه ای اسیدهای آمینه انسانی توسط FDA را برآورده کند.