پپتید خیار دریایی

تولید - محصول

  • Sea Cucumber Peptide

    پپتید خیار دریایی

    پپتید خیار دریایی یک پپتید مولکول کوچک است ، با استفاده از فناوری هضم آنزیم های زیستی از خیار دریایی تازه یا خشک استخراج می شود. آنها عمدتا پپتیدهای کلاژن هستند و بوی ماهی خاصی دارند. علاوه بر این ، خیار دریایی همچنین حاوی گلیکوپپتیدها و سایر پپتیدهای فعال است. این مواد حاوی کلسیم فعال ، انحصار ساکارید ، پپتید ، ساپونین خیار دریایی و اسیدهای آمینه هستند. در مقایسه با خیار دریایی ، پلی پپتید خیار دریایی دارای خصوصیات فیزیکی شیمیایی خوبی مانند حلالیت ، پایداری و گرانروی کم است. بنابراین ، هیدرولیز آنزیمی پپتید خیار دریا فراهمی زیستی بالاتری نسبت به محصولات خیار دریایی رایج دارد. به طور گسترده ای در محصولات غذایی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد.