پپتید سویا

تولید - محصول

  • Soybean Peptide

    پپتید سویا

    پپتید سویا یک پپتید کوچک مولکول فعال است و با استفاده از فرآیند هیدرولیز آنزیمی از پروتئین ایزوله سویا استخراج می شود. محتوای پروتئین بیش از 90٪ است و حاوی 8 نوع اسید آمینه است که برای انسان مفید است ، این ماده اولیه عالی برای غذاها و محصولات بهداشتی است.