پپتید گردو

تولید - محصول

  • Walnut Peptide

    پپتید گردو

    پپتید گردو یک پپتید کوچک کلاژن مولکولی است ، با هضم بیو آنزیم زیستی و فن آوری جداسازی غشا در دمای پایین از گردو استخراج می شود. پپتید گردو دارای خواص غذایی بهتری است ، این ماده اولیه عملکردی جدید و بی خطر برای غذاها است.